Україна

МІСЦЕВЕ САМОВРЯДУВАННЯ

ТЕРНІВСЬКА МІСЬКА РАДА

ШОСТОГО  СКЛИКАННЯ

ДВАДЦЯТЬ ДЕВ’ЯТА СЕСІЯ

 

Р І Ш Е Н Н Я

25.12.2012                                                               № 459-29/VI

 

м. Тернівка

 

Про міський бюджет на

2013 рік

 

           Відповідно до Конституції України, керуючись Бюджетним кодексом  України, законами України  ”Про Державний бюджет України на 2013 рік”,

  п. 23 ст. 26 “Про місцеве самоврядування в Україні,  ураховуючи висновки постійних комісій міської ради, міська рада

 

В И Р І Ш И Л А :

 

1. Установити загальний обсяг доходів міського бюджету на 2013 рік у сумі 82 241,1 тис. грн., у тому числі обсяг доходів загального фонду міського бюджету визначити у сумі 77 608,2 тис. грн., спеціального фонду міського бюджету 4 632,9 тис. грн., у тому числі бюджет розвитку 1215,1  тис.грн. (додаток 1).

        

У складі доходів  міського бюджету затвердити:

дотацію вирівнювання, що одержується з державного бюджету у сумі      11813,4  тис.грн.;

інші додаткові дотації з обласного бюджету в сумі 215,5 тис.грн.

 

субвенції з державного бюджету у сумі  29 061,6  тис.грн. з них:

 

- на виплату допомоги сім’ям з дітьми, малозабезпеченим сім’ям, інвалідам з дитинства, дітям - інвалідам та тимчасової державної допомоги дітям у сумі  18 628,3      тис. грн.;

 

- на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло - водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та при будинкових територій), вивезення побутового сміття та рідких нечистот у сумі 2 929,3   тис. грн.;

 

- на надання пільг з послуг зв'язку, інших передбачених законодавством пільг (крім пільг на одержання ліків, зубопротезування, оплату електроенергії, природного і скрапленого газу на побутові потреби, твердого та рідкого пічного побутового палива, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), вивезення побутового сміття та рідких нечистот), на компенсацію втрати частини доходів у зв’язку з відміною податку з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів та відповідним збільшенням ставок акцизного податку з пального і на  компенсацію за пільговий проїзд окремих категорій громадян у сумі  291,2   тис.грн.

 

-                 на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання

твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу у сумі 5894,9   тис.грн.;

 

-              на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім’ях за принципом „гроші ходять за дитиною” у сумі  744,1 тис.грн.;

 

-               на будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання вулиць и доріг комунальної власності у населених пунктах у сумі  573,8 тис.грн.

 

         субвенції  з обласного бюджету у сумі 323,0 тис.грн. в тому числі:

-                 на виконання обласної міжгалузевої комплексної програми  „Здоров’я

нації на 2002 – 2015 роки” та соціальний захист  населення у 2013 році у сумі 23,0 тис.грн.;

     -  на природоохоронні заходи у сумі 300,0 тис.грн.

 

 

 1.  Затвердити загальний обсяг видатків міського бюджету в сумі 82 241,1  тис. грн., у тому числі:  обсяг видатків загального фонду бюджету у сумі  77 578,6 тис. грн. та видатків спеціального фонду бюджету - 4 662,5 тис.грн. за тимчасовою функціональною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів  (додаток 2) та головними розпорядниками коштів (додаток 3).

   

    3. Установити профіцит загального фонду міського бюджету   у   сумі  29,6 тис.грн., у тому числі;

 загального фонду міського бюджету в сумі  29,6 тис.грн., напрямком використання якого визначити передачу коштів із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) (додаток 5).

 

    4. Установити дефіцит спеціального фонду міського бюджету у сумі   29,6 тис.грн., джерелом покриття якого визначити:

 надходження коштів із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду).

 

 1. Установити розмір оборотного  касового  залишку бюджетних  коштів

 міського бюджету у сумі  773,6 тис. грн.

     

     6.    На виконання п.7 рішення обласної ради „Про обласний бюджет на 2013 рік” установити, що використання субвенції з обласного бюджету на виконання обласної міжгалузевої комплексної програми „Здоров’я нації на 2002-2015 роки” та соціальний захист населення у 2013 році  здійснюється на підставі пропозицій депутатів обласної ради з наступним внесенням змін до рішення міської ради та до відповідних додатків до цього рішення на черговій сесії міської ради.

      

 1. На виконання статті 3 Закону України „Про Державний бюджет України на 2013 рік”, постанови Кабінету Міністрів України від 4 березня 2002 року № 256 „Про затвердження Порядку фінансування видатків місцевих бюджетів на здійснення заходів з виконання державних програм соціального захисту населення за рахунок субвенцій з державного бюджету” визначити управління праці та соціального захисту населення відповідальним за:

 

 підготовку пропозицій на фінансування державних програм соціального захисту населення, виходячи із фактично  нарахованих обсягів відповідних пільг, субсидій  та допомог населенню;

 

здійснення фінансового контролю за ефективністю витрачання коштів субвенцій з державного бюджету за зазначеними програмами.

 

Протягом 2013 року фінансування державних програм соціального захисту населення проводити з урахуванням вимог статей 89 та 102 Бюджетного кодексу України та постанови Кабінету Міністрів України від 4 березня 2002 року № 256 „Про затвердження Порядку фінансування видатків місцевих бюджетів на здійснення заходів з виконання державних програм соціального захисту населення за рахунок субвенцій з державного бюджету” (з урахуванням внесених змін).

 

8. На виконання ст.23 Бюджетного Кодексу, з метою забезпечення своєчасного використання коштів, які надходять до міського бюджету у вигляді трансфертів з державного та інших  бюджетів, та   мають суто цільовий характер,  враховуючи періодичність проведення пленарних засідань міської ради та засідань виконавчого комітету,  доручити міському голові  своїми розпорядженнями  за погодженням з секретарем міської ради,  збільшувати (зменшувати) дохідну та видаткову частину міського бюджету на суми  уточнення обсягів трансфертів з державного та інших бюджетів з наступним внесенням змін до рішення міської ради.

 

9.  На виконання ст.23 Бюджетного кодексу  України та Постанови Кабінету Міністрів України від 12.01.2011р №18 «Про затвердження Порядку передачі бюджетних призначень та перерозподілу видатків бюджету» надати право голові постійної комісії з питань планування бюджету,  фінансів, економічних реформ, торгівлі та підприємництва погоджувати рішення  виконавчого комітету щодо змін в межах загального обсягу бюджетних призначень головного розпорядника бюджетних коштів.

 

10.  Відповідно ст.78 Бюджетного кодексу України  дозволити фінансовому управлінню міської ради вносити зміни до помісячного та річного розпису  в межах кодів функціональної класифікації міського бюджету за загальним  та спеціальним фондах, з метою забезпечення збалансованості надходжень та видатків міського бюджету.

 

11.  Установити  обсяг резервного фонду  міського бюджету на 2013 рік у сумі  70,0  тис. грн.

12. Затвердити перелік об’єктів  (додаток 6), фінансування яких буде здійснено за рахунок коштів бюджету розвитку.

 

13. Затвердити  перелік захищених статей видатків загального фонду   міського  бюджету на 2013 рік за економічною структурою :

 оплата праці працівників бюджетних установ;

  нарахування на заробітну плату ;

  придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів; 

  забезпечення продуктами харчування ;

  оплата комунальних послуг та енергоносіїв ;

  поточні  трансферти населенню ;

видатки  на охорону здоров»я.

 

    14. Затвердити в складі видатків міського бюджету кошти на реалізацію місцевих програм на загальну суму 4460,7 тис.грн. (додаток 4).

 

  15. Розпорядникам коштів міського бюджету:

 

  15.1.Забезпечити  утримання чисельності  працівників  та здійснювати фактичні видатки на заробітну плату, включаючи видатки на премії та інші види заохочень чи винагород, матеріальну допомогу, лише в межах фонду заробітної плати, затвердженого для бюджетних установ у кошторисах.

 

15.2 Забезпечити укладання угод по кожному виду енергоносіїв у межах встановлених відповідним головним розпорядником бюджетних коштів обґрунтованих лімітів споживання у натуральних одиницях відповідно до встановлених асигнувань.

 

 15.3. Взяти під особистий контроль реалізацію заходів з енергозбереження у бюджетній сфері, забезпечити повне оснащення бюджетних установ сучасними приладами обліку газу, води, теплової та електричної енергії.

 

            16. Надати право  міському голові у разі внесення змін до наказу Міністерства фінансів України від 14.01.2011 року №11 „Про бюджетну класифікацію” зі змінами, своїми розпорядженнями вносити зміни до цього  рішення в частині впорядкування кодів бюджетної класифікації з урахуванням вищенаведеного наказу із подальшим внесенням змін до рішення міської ради.

 

17.  Рекомендувати Західно-Донбаській  Об’єднаній Державній Податковій Інспекції:

 

 17.1 Забезпечити впровадження, повноту стягнення і своєчасність надходжень усіх видів передбачених законодавством податків і зборів (обов’язкових платежів) до міського бюджету відповідно до Податкового кодексу.

 

17.2 Забезпечити зменшення недоїмки зі сплати податків і зборів (обов’язкових платежів) яка утворилась станом на 1 січня 2013 року.

 

17.3 Вжити дієвих заходів, направлених на легалізацію виплати заробітної плати та зайнятості населення.

 

17.4 Активізувати роботу щодо виявлення надання платниками податків недостовірних даних у податкових деклараціях.

 

18. Рекомендувати відділу Держкомзему у м. Тернівка вжити заходи щодо недопущення використання  земельних ділянок без правовстановлюючих документів, за цільовим  використанням земельних ділянок  та використанням самовільно зайнятих земельних ділянок.

 

19. Установити, що вільний залишок коштів загального фонду міського бюджету на 1 січня 2013 року використовується шляхом внесення змін до цього рішення.

 

20.Пропозиції про внесення змін до бюджетних призначень

подаються  головними розпорядниками бюджетних коштів постійним комісіям міської ради за напрямами діяльності у порядку, встановленому для складання проекту бюджету. За результатами розгляду, постійні комісії міської ради за напрямами діяльності приймають рішення про виділення коштів та надають для розгляду постійній комісії з питань планування бюджету, фінансів, економічних реформ, торгівлі та підприємництва для прийняття рішення про виділення коштів з міського бюджету.

21. Кошти у 2013 році від надходження збору за першу реєстрацію  транспортного засобу, субвенції  з державного бюджету на будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах,  залишок коштів спеціального фонду міського бюджету збору за першу реєстрацію  транспортного засобу, інших самохідних машин і механізмів на 1 січня 2013 року  спрямовуються на будівництво, реконструкцію, ремонт і утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг у місті, що належать до комунальної власності  на підставі обґрунтованого подання головного розпорядника бюджетних коштів постійній комісії міської ради з питань упорядкування будівництва, комунального господарства, екології, землекористування та сільського господарства для прийняття рішення щодо  напряму використання даних коштів.

 

22. Згідно зі статтями 43, 73 Бюджетного кодексу  доручити  виконавчому комітету в особі  міського фінансового управління міської ради  отримувати у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України:

позики на покриття тимчасових касових розривів міського бюджету, пов’язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, які в обов’язковому порядку покриваються Державним казначейством України в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з обов’язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду;

середньострокові позики на суми невиконання у відповідному звітному періоді 2012 року розрахункових обсягів кошика доходів міського бюджету, визначених у Законі України „Про Державний бюджет України на 2012 рік”, за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на умовах їх повернення без нарахування відсотків за користування цими коштами.

23. Відповідно до статті 16 Бюджетного кодексу України надати право начальнику  фінансового управління Тернівської міської ради за погодженням з постійною комісією з питань планування бюджету, фінансів, економічних реформ, торгівлі та підприємництва   в межах поточного бюджетного періоду  здійснювати на конкурсних засадах розміщення тимчасово вільних коштів міського бюджету на депозитах у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.

 

24. Додатки  1-7 до цього рішення є його невід’ємною частиною.

 

 25. Контроль за виконанням цього рішення  покласти на  заступника міського голови Пацко С.Г.

 

 

 Міський голова                                                                  В.В. ТАРЕЛКІН

ІНШІ ДОКУМЕНТИ У ПІДШІВЦІ:
 1. Про встановлення орендної плати за оренду нерухомого майна територіальної громади м.Тернівка
 2. Про затвердження міської Програми відпочинку та оздоровлення дітей міста на 2013-2021 роки
 3. Про затвердження Цільової комплексної програми розвитку фізичної культури і спорту в місті Тернівка на 2013 - 2021 роки
 4. Про затвердження міської цільової соціальної програми розвитку сімейної, гендерної та молодіжної політики на 2013-2021 роки
 5. Звіт про виконання міської Програми з питань реалізації молодіжної політики у м. Тернівка на 2007-2011 роки
 6. Звіт про виконання «Цільової комплексної програми розвитку фізичної культури і спорту м. Тернівка на 2007-2011 роки»
 7. Про заслуховування звіту про виконання міської програми „Сім’я і жінки м. Тернівка” на 2007-2011рік
 8. Про заслуховування звіту про виконання міської Програми відпочинку та оздоровлення дітей міста на 2010-2013 роки
 9. Звіт про виконання міської Програми «Соціальна підтримка сім’ї» на 2007-2012 роки Тернівського міського центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді
 10. Про затвердження Комплексної програми профілактики правопорушень на 2013-2014 роки м. Тернівка
 11. Про затвердження Програми забезпечення депутатської діяльності депутатів Тернівської міської ради VI скликання
 12. Про затвердження плану роботи міської ради на 1 півріччя 2013 року
 13. Про зміни до рішення Тернівської міської ради від 28.04.2012 року № 326-20/VI “Про безоплатне прийняття незавершеного будівництвом 74-х квартирного житлового будинку від ПАТ “ ДТЕК Павлоградвугілля” до комунальної власності територіальної гро
 14. Звіт про роботу виконавчого комітету Тернівської міської ради за липень-листопад 2012 року
 15. Про членство в Асоціації шахтарських міст Донбасу
 16. Про хід виконання міської програми захисту прав дітей та розвитку сімейних форм виховання у місті Тернівці на 2011-2015 роки
 17. Про внесення змін до програми захисту прав дітей та розвитку сімейних форм виховання у місті Тернівці на 2011-2015 роки
 18. Про затвердження програми “Забезпечення дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа житлом на 2012 – 2015 роки в м. Тернівці”
 19. Про внесення змін в міську програму «Протидії розповсюдження інфекційних соціально- небезпечних хвороб на 2008-2012 р м. Тернівки» та продовження терміну дії Програми до 2014 року
 20. Про внесення змін в міську програму місцевих стимулів для медичних працівників КУ « Центру первинної медико- санітарної допомоги м. Тернівки» в період проведення реформування системи охорони здоров’я на 2011-2015 р.р.»
 21. Про продовження терміну дії міської програми «Здоров’я нації 2004-2011 р.р.» до 2015 року та внесення змін в програму
 22. Про внесення змін до рішення міської ради від 30.12.2011 року №263-16/VІ „Про міський бюджет на 2012 рік“ зі змінами
 23. Про міський бюджет на 2013 рік
 24. Про надання дозволу для складання технічної документації із землеустрою щодо складання документів, що посвідчують право на земельну ділянку згідно нотаріально посвідчених документів
 25. Про внесення змін у договори оренди землі
 26. Про відміну п 2.1 рішення Тернівської міської ради від 15.10.2010 року № 1070-LIV/V «Про затвердження матеріалів земельно-кадастрової документації і передачу земельної ділянки в оренду»та п 1.3 рішення Тернівської міської ради від 01.02.2006
 27. Про припинення договору оренди землі
 28. Про поновлення строку користування земельною ділянкою
 29. Про надання дозволу для складання технічної документації із землеустрою щодо складання документів, що посвідчують право на земельну ділянку
 30. Про відміну п.1.8 рішення Тернівської міської ради від 28.03.2008 року № 544-ХХХ/V «Про надання дозволу для складання технічної документації із землеустрою щодо складання документів, що посвідчують право власності на земельну ділянку», рішення вико
 31. Про внесення змін у рішення Тернівської міської ради від 23.03.2012р. №314 -19/VІ «Про затвердження матеріалів земельно- кадастрової інвентаризаціїі передачу земельних ділянок у власність громадянам м. Тернівка»; від 17.07.2009р,. №834-ХХХХУ/У«Про на
 32. Про надання дозволу для складання технічної документації із землеустрою щодо складання документів, що посвідчують право на земельну ділянку за власними приміщеннями, згідно нотаріально посвідчених документів
 33. Про затвердження матеріалів земельно-кадастрової інвентаризації і передачу земельних ділянок у власність громадянам м. Тернівка
 34. Про надання дозволу для складання технічної документації із землеустрою щодо складання документів, що посвідчують право власності на земельну ділянку
 35. Про внесення змін до рішення Тернівської міської ради від 23.11.2012 року №448-28/УІ «Про передачу до державної власності нежитлового приміщення»
 36. Про внесення змін до рішення «Про затвердження Стратегічного плану економічного розвитку м. Тернівка до 2015 року» від 20.10.2011 року №198-13/УІ»
 37. Про часткове звільнення від плати за землю КП «ТЖКП»
 38. Про затвердження Стратегії соціального партнерства ТОВ «ДТЕК» і міста Тернівка на 2013-2015 роки
 39. Про затвердження Програми соціально-економічного та культурного розвитку м. Тернівка на 2013 рік


Інші документи у підшівці:

 1. Про встановлення орендної плати за оренду нерухомого майна територіальної громади м.Тернівка
 2. Про затвердження міської Програми відпочинку та оздоровлення дітей міста на 2013-2021 роки
 3. Про затвердження Цільової комплексної програми розвитку фізичної культури і спорту в місті Тернівка на 2013 - 2021 роки
 4. Про затвердження міської цільової соціальної програми розвитку сімейної, гендерної та молодіжної політики на 2013-2021 роки
 5. Звіт про виконання міської Програми з питань реалізації молодіжної політики у м. Тернівка на 2007-2011 роки
 6. Звіт про виконання «Цільової комплексної програми розвитку фізичної культури і спорту м. Тернівка на 2007-2011 роки»
 7. Про заслуховування звіту про виконання міської програми „Сім’я і жінки м. Тернівка” на 2007-2011рік
 8. Про заслуховування звіту про виконання міської Програми відпочинку та оздоровлення дітей міста на 2010-2013 роки
 9. Звіт про виконання міської Програми «Соціальна підтримка сім’ї» на 2007-2012 роки Тернівського міського центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді
 10. Про затвердження Комплексної програми профілактики правопорушень на 2013-2014 роки м. Тернівка
 11. Про затвердження Програми забезпечення депутатської діяльності депутатів Тернівської міської ради VI скликання
 12. Про затвердження плану роботи міської ради на 1 півріччя 2013 року
 13. Про зміни до рішення Тернівської міської ради від 28.04.2012 року № 326-20/VI “Про безоплатне прийняття незавершеного будівництвом 74-х квартирного житлового будинку від ПАТ “ ДТЕК Павлоградвугілля” до комунальної власності територіальної гро
 14. Звіт про роботу виконавчого комітету Тернівської міської ради за липень-листопад 2012 року
 15. Про членство в Асоціації шахтарських міст Донбасу
 16. Про хід виконання міської програми захисту прав дітей та розвитку сімейних форм виховання у місті Тернівці на 2011-2015 роки
 17. Про внесення змін до програми захисту прав дітей та розвитку сімейних форм виховання у місті Тернівці на 2011-2015 роки
 18. Про затвердження програми “Забезпечення дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа житлом на 2012 – 2015 роки в м. Тернівці”
 19. Про внесення змін в міську програму «Протидії розповсюдження інфекційних соціально- небезпечних хвороб на 2008-2012 р м. Тернівки» та продовження терміну дії Програми до 2014 року
 20. Про внесення змін в міську програму місцевих стимулів для медичних працівників КУ « Центру первинної медико- санітарної допомоги м. Тернівки» в період проведення реформування системи охорони здоров’я на 2011-2015 р.р.»
 21. Про продовження терміну дії міської програми «Здоров’я нації 2004-2011 р.р.» до 2015 року та внесення змін в програму
 22. Про внесення змін до рішення міської ради від 30.12.2011 року №263-16/VІ „Про міський бюджет на 2012 рік“ зі змінами
 23. Про міський бюджет на 2013 рік
 24. Про надання дозволу для складання технічної документації із землеустрою щодо складання документів, що посвідчують право на земельну ділянку згідно нотаріально посвідчених документів
 25. Про внесення змін у договори оренди землі
 26. Про відміну п 2.1 рішення Тернівської міської ради від 15.10.2010 року № 1070-LIV/V «Про затвердження матеріалів земельно-кадастрової документації і передачу земельної ділянки в оренду»та п 1.3 рішення Тернівської міської ради від 01.02.2006
 27. Про припинення договору оренди землі
 28. Про поновлення строку користування земельною ділянкою
 29. Про надання дозволу для складання технічної документації із землеустрою щодо складання документів, що посвідчують право на земельну ділянку
 30. Про відміну п.1.8 рішення Тернівської міської ради від 28.03.2008 року № 544-ХХХ/V «Про надання дозволу для складання технічної документації із землеустрою щодо складання документів, що посвідчують право власності на земельну ділянку», рішення вико
 31. Про внесення змін у рішення Тернівської міської ради від 23.03.2012р. №314 -19/VІ «Про затвердження матеріалів земельно- кадастрової інвентаризаціїі передачу земельних ділянок у власність громадянам м. Тернівка»; від 17.07.2009р,. №834-ХХХХУ/У«Про на
 32. Про надання дозволу для складання технічної документації із землеустрою щодо складання документів, що посвідчують право на земельну ділянку за власними приміщеннями, згідно нотаріально посвідчених документів
 33. Про затвердження матеріалів земельно-кадастрової інвентаризації і передачу земельних ділянок у власність громадянам м. Тернівка
 34. Про надання дозволу для складання технічної документації із землеустрою щодо складання документів, що посвідчують право власності на земельну ділянку
 35. Про внесення змін до рішення Тернівської міської ради від 23.11.2012 року №448-28/УІ «Про передачу до державної власності нежитлового приміщення»
 36. Про внесення змін до рішення «Про затвердження Стратегічного плану економічного розвитку м. Тернівка до 2015 року» від 20.10.2011 року №198-13/УІ»
 37. Про часткове звільнення від плати за землю КП «ТЖКП»
 38. Про затвердження Стратегії соціального партнерства ТОВ «ДТЕК» і міста Тернівка на 2013-2015 роки
 39. Про затвердження Програми соціально-економічного та культурного розвитку м. Тернівка на 2013 рікПублічна інформація
Пошук документів
Звернення
ВСІ РОЗДІЛИ ДОВІДКИ
© 2011-2012, Виконком Тернівської міської ради. Розробка програми ТОВ «РІА «Перекресток»